Delphi --- MaskEdit

// Eli sos.turvatunnus maski voisi olla !000000->AAAA;1;*
// Viimeisenä olevan tähden voisi korvata välilyönnillä ? 
// Posti numero !00000;1;*
// Tab:illa liikuttaessa fokus siirtyy Maskeditiin, kursori jää ikävästi
// maskin perään vilkkumaan joten:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
   MaskEdit1.SetFocus;   // asetetaan fokus MaskEdit kenttään
   MaskEdit1.SelStart := 0; // siirretään "vilkku" eka kirj.kohdalle
end;
// tässä nappia painamalla siirrytään MaskEdit1:seen ja maskin alkuun