Delphi --- Hiiri

// nuolinäppäimet käyttöön
procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
case Key of
  VK_UP: begin
      Edit1.Text := 'ylänuoli';
      end;
  VK_DOWN: begin
      Edit1.Text := 'alanuoli';
      end;
  VK_LEFT: begin
      Edit1.Text := 'vasennuoli';
      end;
  VK_Right: begin
      Edit1.Text := 'oikeanuoli';
      end;
  end;//case
end;
// Hiiren koordinaatit näytetään ainoastaan imagen päällä!
// Formille laitettu StatusBar-komponentti joka ensin jaetaan kahteen osaan.
// Laitetaan formille myös image-komponentti jonka OnMouseMove tapahtumakäsittelijään
// kirjoitetaan:

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
// Ohjataan koordinaatit StatusBar:in ekalohkoon, tsekkaa miten pilkku näytetään
StatusBar1.Panels[0].Text := IntToStr(X)+','+IntToStr(Y);
end;
28.12.2000 Virtuaaliset näppäimistökoodit:
VK_LBUTTONHiiren vasen nappi
VK_RBUTTONHiiren oikea nappi
VK_MBUTTONHiiren keskimmäinen nappi
VK_CANCELBreak-näppäin
VK_BACKPeruutus-näppäin (Backspace)
VK_TABSarkain (Tab) näppäin
VK_CLEARClear näppäin
VK_RETURNEnter näppäin
VK_SHIFTVaihto (Shift) näppäin
VK_CONTROLCtrl näppäin
VK_MENUAlt näppäin
VK_PAUSEPause näppäin
VK_CAPITALCaps Lock näppäin
VK_KANAUsed with IME
VK_HANGULUsed with IME
VK_JUNJAUsed with IME
VK_FINALUsed with IME
VK_HANJAUsed with IME
VK_KANJIUsed with IME
VK_CONVERTUsed with IME
VK_NONCONVERTUsed with IME
VK_ACCEPTUsed with IME
VK_MODECHANGEUsed with IME
VK_ESCAPEEsc näppäin
VK_SPACEVälilyönti näppäin
VK_PRIORPage Up näppäin
VK_NEXTPage Down näppäin
VK_ENDEnd näppäin
VK_HOMEHome näppäin
VK_LEFTVasen-nuoli näppäin
VK_UPYlänuoli näppäin
VK_RIGHTOikeanuoli näppäin
VK_DOWNAlanuoli näppäin
VK_SELECTSelect näppäin
VK_PRINTPrint (keyboard-specific)
VK_EXECUTEExecute näppäin
VK_SNAPSHOTPrint Screen näppäin
VK_INSERTInsert näppäin
VK_DELETEDelete näppäin
VK_HELPHelp näppäin
VK_LWINLeft Windows key (Microsoft keyboard)
VK_RWINRight Windows key (Microsoft keyboard)
VK_APPSApplications key (Microsoft keyboard)
VK_NUMPAD0Numeronäppäimistön 0
VK_NUMPAD1Numeronäppäimistön 1
VK_NUMPAD2Numeronäppäimistön 2
VK_NUMPAD3Numeronäppäimistön 3
VK_NUMPAD4Numeronäppäimistön 4
VK_NUMPAD5Numeronäppäimistön 5
VK_NUMPAD6Numeronäppäimistön 6
VK_NUMPAD7Numeronäppäimistön 7
VK_NUMPAD8Numeronäppäimistön 8
VK_NUMPAD9Numeronäppäimistön 9
VK_MULTIPLYNumeronäppäimistön kerto-näppäin
VK_ADDNumeronäppäimistön plus-näppäin
VK_SEPARATORNumeronäppäimistön erotin-näppäin
VK_SUBTRACTNumeronäppäimistön miinus-näppäin
VK_DIVIDENumeronäppäimistön jako-näppäin
VK_DECIMALNumeronäppäimistön desimaali-näppäin
VK_F1F1 näppäin
VK_F2F2 näppäin
VK_F3F3 näppäin
VK_F4F4 näppäin
VK_F5F5 näppäin
VK_F6F6 näppäin
VK_F7F7 näppäin
VK_F8F8 näppäin
VK_F9F9 näppäin
VK_F10F10 näppäin
VK_F11F11 näppäin
VK_F12F12 näppäin
VK_F13F13 näppäin
VK_F14F14 näppäin
VK_F15F15 näppäin
VK_F16F16 näppäin
VK_F17F17 näppäin
VK_F18F18 näppäin
VK_F19F19 näppäin
VK_F20F20 näppäin
VK_F21F21 näppäin
VK_F22F22 näppäin
VK_F23F23 näppäin
VK_F24F24 näppäin
VK_NUMLOCKNum Lock näppäin
VK_SCROLLScroll Lock näppäin
VK_LSHIFTLeft Shift key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_RSHIFTRight Shift key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_LCONTROLLeft Ctrl key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_RCONTROLRight Ctrl key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_LMENULeft Alt key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_RMENURight Alt key (only used with GetAsyncKeyState and GetKeyState)
VK_PROCESSKEYProcess key
VK_ATTNAttn key
VK_CRSELCrSel key
VK_EXSELExSel key
VK_EREOFErase EOF key
VK_PLAYPlay key
VK_ZOOMZoom key
VK_NONAMEReserved for future use
VK_PA1 PA1 key 
VK_OEM_CLEARClear key