Delphi --- Hint

procedure TForm1.Edit2MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
 StatusBar1.SimpleText := 'Edit2 vihjeteksi' ;
 //StatusBar1:sen SimplePanel oltava true
end;

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
 StatusBar1.SimpleText := '';
end;

//Jos olet tehnyt vihjeet ylläolevalla tavalla Bevel koristeet haittaavat vihjetekstejä:
//Haitta poistuu jos laitat formille StatusBarin:
1.
private
   procedure StatusHint(Sender: TObject); //ekaks tämä rivi tänne privaten jälk.
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

2a.//joko 2a tai 2b taikka 2c vaihtoehdot on kirjoitettava tai kopioitava kokonaan itse
procedure TForm1.StatusHint(Sender: TObject);
  begin
   StatusBar1.Panels[0].Text := Application.Hint;//SimplePanel := False
  end;

2b.
procedure TForm1.StatusHint(Sender: TObject);
 begin
  StatusBar1.SimpleText := Application.Hint;//StatusBar1.SimplePanel := true;
 end;

2c. //Jos sovelluksessa useampi lomake niin:
procedure TForm1.StatusHint(Sender: TObject);
 begin
  if Form1.Active then
   StatusBar1.Panels[1].Text := Application.Hint;
    if Form2.Active then
     Form2.StatusBar1.SimpleText := Application.Hint;
     //StatusBar1.SimplePanel oltava true
 end;

3.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Application.OnHint := StatusHint;//kolmanneks FormCreate:en tämä
end;

//Seuraavaksi kirjoitat vihjetekstit jokaisen komponentin oliotoimittimen
 Hint kohtaan.